Microsoft Office Word 2007
Hướng dẫn làm quen cơ bản với Microsoft Office Word 2007
Hướng dẫn Microsoft Office Word 2007 dành cho người mới bắt đầu

Nội dung:
Hướng dẫn gõ tiếng Việt trong Microsoft Office Word 2007
Hướng dẫn thiết lập cấu hình tùy chỉnh mặc định trong Word Options
Mô tả tổng quan giao diện làm việc của Microsoft Office Word 2007.
Demo một ít tính năng làm việc cơ bản trong Microsoft Office Word 2007.

Xem tất cả video hướng dẫn Word tại:

Subscribe:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

3 Replies to “Microsoft Office Word 2007 – Hướng dẫn làm quen cơ bản với Microsoft Office Word 2007”

Leave a Comment