Bài này các bạn sẽ biết được tất cả các PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ bài THUYẾT TRÌNH cho người khác.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Microsoft Power Point 2016 Bài 14: Chia sẻ bài thuyết trình”

  1. Phần tạo ra video (Create a Video) bạn nói chưa rõ lắm, mình tạo ra video để làm gì, file video được lưu ở thư mục nào.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *