Kiếm được sắt rồi thì làm gì? Tất nhiên là chế giáp sắt cùng vũ khí để đi vào hang tìm kim cương rồi.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

2 Replies to “Minecraft #3: NHỮNG QUẶNG SẮT ĐẦU TIÊN”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *