Nhằm mục đích học tập nâng cao tay nghề môn Vẽ kỹ thuật, hy vọng với “Video mô phỏng vẽ kỹ thuật – hướng dẫn vẽ khung bản vẽ – khung tên” sẽ giúp các bạn bước đầu nhập môn Vẽ kỹ thuật sẽ dễ dàng thao tác sử dụng dụng cụ và rèn luyện nét vẽ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

4 Replies to “MÔ PHỎNG VẼ KHUNG TÊN – BÀI TẬP 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *