– Đăng kí nhận xem livestream và tài liệu Free của thầy tại đây ( ấn bắt đầu ở cửa sổ Messenger nhé) :

– Xem bài giảng chi tiết của Clip trên website của thầy:

-Tham khảo các khóa học Online chất lượng cao:

– Follow nick facebook cá nhân của thầy:

– Group facebook các bạn học viên cùng cày lên 8-9-10 tiếng Anh:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Modal Verb Động từ khuyết thiếu | Tổng hợp những công thức trong bài thi | thầy Linh Cani”

Leave a Comment