credited by Ron Fishburn

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “một khoảng trời bơ vơ – nhạc Lê Xuân Trường – Thiên Kim”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *