Một ngày tác nghiệp tại Khả Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ cùng sự hợp tác, hỗ trợ của các bạn thanh niên bản Hắm xã Khả Cửu.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

2 Replies to “Một ngày tác nghiệp tại Khả Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ”

Leave a Comment