Bài giảng giúp học sinh hiểu được sâu hơn tính chất vật lý và hóa học của canxi oxit và lưu huỳnh dioxit, biết được các ứng dụng và cách điều chế chúng. Vận dụng các tính chất để giải bài tập,vận dụng vào thực tế cuộc sống. —
Học trực tuyến tại:
Fanpage: —
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

27 Replies to “Một Số Oxit Quan Trọng – Hóa học 9-Thầy Đặng Xuân Chất”

  1. Thầy ơi chỗ mà tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit mà tác dụng với dd Bazơ : NaOH +SO2 -> Na2SO3 ( hình như thiếu H2O bên phần sản phẩm phải không ạ?

Leave a Comment