MÚA CHO MẸ XEM
Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem.
Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.
Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống con bướm đậu trên cành hồng

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Múa Cho Mẹ Xem – Beat Mầm Non – Beat Organ BK5 – DEMO”

Leave a Comment