Nhân ngày 20/11 chúc các thầy cô giáo đã nghỉ hưu và đang còn công tác trong ngành giáo dục mạnh khỏe.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *