Xin mời Quí vị đăng ký (subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

MÙA GẶT TRÚNG – THỢ GẶT THIẾU!
30.11.2019
Lu-ca 10:2. Ngài phán với họ: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít.” Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.

1. Hãy có cái nhìn khác về công việc Chúa.
– Từ lâu tồn tại những cái nhìn tiêu cực! Hãy nhìn như Chúa nhìn: “Mùa gặt thì thật trúng.”
– II Các Vua 6:17. Ê-li-sê cầu nguyện: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê.
– Giăng 4. Người đàn bà Sa-ma-ri. Chỉ một mình bà – nhưng trong cái nhìn của Chúa, đó là một cánh đồng lớn!
– Sau-lơ gặp Chúa trên đường đi Đa-mách. (Công vụ 9:1-9) Khó tin rằng giới lãnh đạo Giu-đa ăn năn! Nhưng Sau-lơ là một đồng lúa chín vàng.
– Bao nhiêu cuộc đời đã thay đổi khi họ tiếp nhận Chúa.

2. Nhận ra những nan đề dường như quá sức mình.

– “nhưng thợ gặt thì ít.” Tại sao không đủ thợ gặt? Chủ ruộng có biết mùa gặt trúng? Sao không thuê đủ thợ gặt? Nan đề: thiếu thợ gặt!
– Ma-thi-ơ 28:19, 20. “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Là dành cho ai?
– Ma-thi-ơ 21:28-30 Hai con trai. Đứa thứ nhất ‘Con không đi,’ nhưng sau ăn năn, rồi đi. Đứa thứ hai: ‘Vâng, con đi đây;’ nhưng rồi không đi.
– Nhiều việc khác ưu tiên làm cho tín đồ xao lãng sứ mạng “Thợ gặt”
– Lu-ca 14:16-20. Ví dụ về đại tiệc. Họ từ chối dự tiệc. Họ không làm gì tội lỗi, họ chỉ bận rộn. Nhưng những gì ngăn cản ta tham gia với Đức Chúa Trời, thì đó chính là vấn đề nghiêm trọng mà ta đang gặp phải!

3. Lời cầu nguyện phải dũng cảm, táo bạo, tha thiết.
– Mác 6:41. Chúa Giê-su cầu nguyện trong phép lạ hóa bánh ra nhiều.
– Chúa thách thức chúng ta có những lời cầu nguyện dũng cảm: “Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”
– Lu-ca 5:12. Một người mắc bệnh phung van xin: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch!” (dám xin điều quá khó)
– Ma-thi-ơ 6:9-13. Bài cầu nguyện chung. Trong lời cầu nguyện phải có sự đáp ứng tích cực của người cầu.

4. Sai thợ gặt (phái, cử, ném, quăng,)
– Trong tiếng Hy Lạp, chữ “sai đi” là apostellõ. Nhưng chữ “sai” trong Lu-ca 10:2 không dùng apostellõ mà dùng một chữ không mấy lịch sự, đó là chữ ekballõ. Ballõ nghĩa là “Quăng” “Ném” “Tống”
– Không phải Ngài chuyển nhẹ nhàng những thợ gặt, mà là Quăng, Ném, Tống thợ gặt vào cánh đồng!

5. Sự kêu gọi cho từng cá nhân.
– Chúng ta không thể cầu nguyện cho một điều nào đó nếu ta không tham gia, cộng tác để điều đó trở thành hiện thực! Cầu nguyện cho một điều mà mình không thật sự mong muốn và tham gia để thực hiện, thì đó chỉ là sự cầu nguyện trên miệng lưỡi mà thôi.
– “Lạy Chúa xin Ngài sai những thợ gặt, phần con, cũng xin sẵn sàng.”
– Lu-ca 10:3. Ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói.
– Ngài “ném“ chúng ta đi, nhưng không bỏ ta, Ngài sẽ ở với chúng ta.
– Chuyện Christopher hát và nói về Chúa ngoài phố, bị đe dọa trong nhà vệ sinh công cộng: “Mầy là thằng dốt mới tin Chúa Giê-su.”
– Chúng ta có đáp ứng lời kêu gọi của Chúa để trở nên thợ gặt không?
– Chúa luôn ở bên chúng ta! Khi cộng tác với Ngài, phép lạ sẽ xảy ra!

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Replies to “MÙA GẶT TRÚNG – THỢ GẶT THIẾU! – Mục sư Dương Quang Thoại – 30.11.2019”

Leave a Comment