Múa Lân Sư Rồng ( Barongsai ), Múa Hẩu là một hoạt động văn hóa nghệ thuật không thể thiếu trong dịp lễ Cộ Ông Bổn – Bà Lụa, Bình Dương năm 2019….

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

2 Replies to “Múa Lân Sư Rồng ( Barongsai ) Múa Hẩu Cộ Ông Bổn Bình Dương 2019”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *