Chương trình biểu diễn nghệ thuật – Đất Nước Tình Yêu – Các CLB ca múa nhạc cung Văn Hóa LĐHN Việt Tiệp ngày 14/ 9 / 2019
Quay Phim Vũ Lưu Tơn ĐT 0988573591

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *