Anh em chúng tôi dậy từ sáng sớm để ra kịp chợ cá. Chợ cá ở đây họp từ rất sớm và cũng kết thúc sớm, những người ngư dân mang thuỷ sản sau…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment