Hôm nay cá iwashi về 15 tấn mở màn mùa vụ của nghành thuỷ sản báo hiệu những tháng ngày vất vả sắp tới công tỳ mình mua cá về chạy máy phân loại…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *