MỪNG NGÀY TỪ PHỤ – Thơ ML TMS – Nhạc Hòa tấu – BP
PPS LINK :
MỪNG NGÀY TỪ-PHỤ ( Happy Father’ s Day )
Trich từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali. năm 2003 .
Hôm nay Ngày Từ Phụ
Con tặng Cha nhiều quà
Và mời đi ăn tối
Ôi! Tình cảm thiết tha.

Ba thương con ngoan giỏi
Đã thành đạt xứ người
Con luôn luôn học hỏi
Để có ngày sáng tươi !

Nhớ ngày nào bở-ngở
Khi bay đến quê người
Đã có nhiều trắc trở…
Khó khăn thật không ngờ !

Gia đình ta phấn đấu
Giữ truyền thống quê mình
Hội nhập xã hội mới
Theo đời sống văn minh

Thương người Cha quê nhà
Hy-sinh thật cao cả !
Chẳng có Ngày Lễ Cha
Không có quà sanh-nhật.

Ông Nội nay đã mất
Thật thương tiếc biết bao !
Nhớ đến , lệ tuôn trào
Xin tưởng niệm ngày giỗ.

Quê mình nhiều đau khổ!
Thật may mắn đến đây
Xứ người nhiều cơ hội
Để thăng tiến nhân tài .

Ta không quên nguồn cội !
Luôn thương tưởng Ông Bà
Nhớ ngày giỗ Mẹ Cha
Truyền thống này giữ mãi .

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali , Ngày Từ-Phụ 19/06/1998

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

3 Replies to “MỪNG NGÀY TỪ PHỤ -Thơ ML TMS-Nhạc Hòa tấu- BP”

  1. Công Cha như núi Thái Sơn – Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra …. …. Lời Thơ , tiếng nhạc hòa quyện vào nhau thật tuyệt vời … cảm ơn BP

Leave a Comment