Mười năm cô đơn (Hoàng tuấn -Tịnh tâm) năm 1990 P 5

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

31 Replies to “Mười năm cô đơn (Hoàng tuấn -Tịnh tâm) năm 1990 P 5”

  1. Linh tải về. https://en.savefrom.net/#url=http://youtube.com/watch?v=d0oHJMIFS8s&noapp=1&client=mv-google&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ssyoutube.com

  2. Lúc xưa 25 năm về trước. Mười tuổi đã khóc khi xem vỡ cải lương "10 năm cô đơn". 3 mẹ con mổi người một cục gạch lên thị trấn xem ở sân khấu quần chúng
    Vỡ cãi lương này nếu tìm kiếm trên mạng các bạn search với tên :" Bài ca tìm mẹ", sẽ nhanh ra kết quả.

  3. Quá lâu rồi không nhớ là nghe băng đài hay nghe radio nhưng đến giờ vẫn còn còn nhớ cảm giác nghẹn ngào muốn nghe lại lần nữa nhưng tìm không thấy . Nếu ai đó biết thì chỉ dùm !

Leave a Comment