Bài hát: LỜI ĐOAN HỨA HÔN NHÂN Sáng tác: Dấu Chân Thể hiện: Hồng Nhung ft Sơn Túi Đỏ Link tải PDF:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *