Ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2018, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment