Nguồn: Faecbook.com/naruhinafanclub.vietnam
Song: So Crazy
Follow me in Facebook:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

12 Replies to “Naruto Truyện – Các anh Team 7 đi uống rượu”

  1. Sorry m.n vì ra video muộn! Mình sắp kiểm tra học kì I rồi nên mình thỉnh thoảng mới ra video. Bây giờ mình chỉ chú tâm vào để chuẩn bị kiểm tra thôi. Mong m.n thông cảm!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *