Chia sẻ của anh Lâm Quang Hiếu – đại diện báo điện tử Zing.vn khu vực miền Nam tại sự kiện National Advertising Day 2019 do MMA (hiệp hội Mobile Marketing toàn cầu tại Việt Nam) tổ chức.

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment