Ngày 3/9 ngày sinh nhật cử 1 huyền thoại của tôi đó là ngày doraemon sinh ra cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mang tuổi thơ đến với tôi và những người…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *