Lời Phật Dạy chúc mọi người nghe video được gặp nhiều may mắn vui vẻ trong cuộc sống ! chúc mọi người luôn an lành và tràng đầy sức khỏe trông…

Từ khóa liên quan: phật,phat,kinh phật,nhạc phật,kinh,loi phat da,lời phật dạy,kinh sam hoi,hoc cach buông bo,học cách buôn bo,nghe dể ngủ,không tin đừng xem

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *