196. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO Tác giả: NGUYỄN CÔNG TÂM biên soạn theo Giáo sư AUREN URIS Nhà xuất bản: HÀ NỘI – 1996 Người đọc: …

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment