Sản xuất: 3N Team, Trường THCS Phước Hội 1
Quay Phim: Minh Nguyên, Văn Khánh, Vũ Hoàng
Dựng phim: Minh Nguyên

Nếu có vấn đề về bản quyền, xin liên hệ tại: gb.minhnguyen@gmail.com

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

4 Replies to “Ngoại Khóa An Toàn Giao Thông | Năm học 2019 – 2020 | Trường Trung Học Cơ Sở Phước Hội I (Full)”

Leave a Comment