Chương trình phối hợp giữa Chi cục PC tệ nạn xã hội Thừa Thiên Huế và Trường THCS Lý Tự Trọng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *