Khu tái định cư Khe Ò (Tương Dương, Nghệ An) được xây dựng 15 năm trước để dành cho những hộ dân đã nhường đất làmThủy điện Bản Vẽ. Tuy nhiên, chỉ ít năm sau, phần lớn các hộ dân phải chuyển đi nơi khác sinh sống, khiến nơi đây thành ‘ngôi làng ma’.Lãnh đạo huyện Tương Dương cho biết: Đến nay vẫn còn hàng loạt tồn tại chưa được giải quyết, đặc biệt là công tác bồi thường
Trong đó, có thể kể đến như chế độ hỗ trợ sản xuất cho 312 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại các khu TĐC tập trung được Nhà nước giao đất nông nghiệp bằng hình thức đất đổi đất
Tổng số tiền hỗ trợ khoản này là gần 5 tỷ đồng nhưng nhiều lần làm việc, chủ đầu tư vẫn chưa chịu chi
Về hỗ trợ khuyến nông cho các hộ dân thuộc diện tái định cư, Hội đồng Bồi thường GPMB đã trình chủ đầu tư từ lâu với tổng kinh phí là 273 triệu đồng
Nhưng đến nay chủ đầu tư chưa có ý kiến thỏa thuận, nên chưa có kinh phí để triển khai thực hiện
Đối với chế độ hỗ trợ sửa chữa nhà ở tái định cư do chủ đầu tư xây dựng cho nhân dân: Hội đồng Bồi thường GPMB đã hoàn thiện công tác lập hồ sơ chế độ hỗ trợ khắc phục sửa chữa nhà dân TĐC và các công trình công cộng do chủ đầu tư xây dựng: Nội dung này đã được Chính phủ đồng ý tại Thông báo 143/TB-VPCP, nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được kinh phí để chi trả cho người dân, với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng.
FaceBook:
Twitter:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment