‘Người con gái Sông La’ ca khúc được Doãn Nho phổ nhạc về hình ảnh người con gái dũng cảm trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được thể hiện bởi giọng ca lần đầu tham gia hòa nhạc Điều còn mãi Phạm Khánh Ngọc.

Link đầy đủ chương trình HNQG Điều còn mãi 2019 :

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “Người con gái Sông La – Phạm Khánh Ngọc – Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2019”

Leave a Comment