Người dân ý thức cao nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ | Fire truck. CS PCCC & CNCH Quận 1 trên đường đi làm nhiệm vụ, người dân đi đường.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment