Ngưu lang chức nữ| Sự tích ngày Ngưu Lang, Chức Nữ mùng 7/7 âm lịch. Ngày 7/7 âm lịch hàng năm được cho là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, ngày này cũng được chọn làm tình yêu ở một số nước ở Châu Á, hay nói cách khác ngày này còn được gọi là ngày lễ Thất tịch tại Việt Nam.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Ngưu lang chức nữ| Sự tích ngày Ngưu Lang, Chức Nữ mùng 7/7 âm lịch”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *