Nguy hiểm rác thải điện tử: xử lý ra sao? | Tiêu điểm FBNC TV

Cuộc sống con người ngày càng gắn chặt với công nghệ cũng đồng nghĩa với việc sẽ ngày càng có nhiều rác thải điện từ được thải ra. Thế giới đang rất mạnh mẽ trong cuộc chiến với rác thải nhựa, nhưng lại chưa chú trọng đến rác thải điện tử. Trong khi đó, đây là loại rác thải đặc thù, nguy hại, và nếu không cẩn trọng, sẽ gây ra tác hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so với các loại rác thải khác. Xử lý rác thải điện tử còn khá mới mẻ với Việt Nam nhưng nhiều nước trên thế giới có những quy định hết sức chặt chẽ với loại rác này.
#FBNCTV #racthaidientu #nguyhiemracthaidientu

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

One Reply to “Nguy hiểm rác thải điện tử: xử lý ra sao? | Tiêu điểm FBNC TV”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *