#Danlambao – Thứ trưởng Bộ Giáo dục #LeHaiAn tử vong bất thường, nghi bị ám sát.

Nếu Thứ trưởng bộ Giáo Dục và Đào tạo bị sát hại. Vậy hung thử thật sự là ai? Liệu có liên quan đến Phùng Xuân Nhạ hay 13 quan chức cao cấp trong Bộ Giáo dục có liên quan đến những vụ gian lận ở Sơn La.

Cần nhấn mạnh rằng, cái chết của ông Lê Hải An đúng vào thời điểm diễn ra các vụ xét xử gian lận thi cử liên quan đến hàng loạt quan chức ở Hà Giang, Sơn La.

Mời các bạn đọc thêm tại:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

2 Replies to “Nguyên nhân cái chết của Thứ trưởng bộ Giáo Dục và Đào tạo”

  1. Súng dì người thì nói có tiếng súng Thế tại sao thì thể nghe nói là khô không có máu vậy tiếng súng có phải ko chính sác

  2. DANG CONG SAN CHUNG NO KHONG MUON? NHUNG NHAN TAI RA LAM VIET? VI NHUNG NGUOI NHAN TAI HO KHONG NGHE ? NHUNG KE BUC TAI VO DUNG ? PHUNG XUAN NHA GIET T6HU TRUONG LE HAI AN CHANG AI NGOAI PHUNG XUAN NHA ? THANG NOI NGOC BUC TAI ,BANG CAP THI LOAI DOM? AN NOI NGOANG NGUY >

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *