Người tu phật & không tu Phật, nếu làm 10 phần lành thì cùng hưởng 10 phần tốt. làm 10 phần ác thì cùng chịu 10 phần xấu. Không phải người không tu Phật làm ác mới chịu khổ còn người tu Phật làm ác được Phật tha. Mình & người làm điều lành. làm điều dữ điều chịu quả báo công bằng như nhau, không có ân huệ riêng cho người nào. Bởi vì Lý Nhân Quả rất bình đẳng cho tất cả mọi loài. Cũng như ngày nay trong các nước văn minh mọi người điều bình đẳng trước pháp luật.

Skype: longchaudesigns
Email: longchaudesigns@gmail.com

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

25 Replies to “Nhạc phật giáo không lời rất hay (nhạc Thiền tổng hợp)”

  1. nam mo a di phat con cui xin duc phat tu bi cuu do chung sanh khoi chien tranh loan lac con nguoi song yeu thuong nhau hon va song co dao duc hon voi cha me sinh thanh ra chung con nam mo a di da phat nam mo bon su thich ca mau ni phat

  2. Phật là người có thật và đã chứng quả nên dạy cho chúng sinh những gì phật đã tu chúng , những lời của Phật trên hai ngàn năm o thay đổi , luon giáo hoá khuyên chúng sinh phải biết làm lành lánh dữ o nên tin vào những lời thiếu chân lí mà hãy tự thắp nến lên mà đi đừng tin vào những lời hứa hẹn nhờ vào tha lực cầu nguyện chỉ là sự vô ích của hàng ngoại đạo .

  3. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. CON XIN ĐƯỢC CUNG KÍNH ĐỨC PHẬT. CON XIN CẢM ƠN ĐỨC PHẬT.HẾT CÕI ĐỜI NÀY XIN THEO LỜI PHẬT DẠY. NGUYỆN SAU ĐƯỢC VỀ CỰC LẠC TỊNH ĐỘ

  4. Ko biet vj sao nua nhung cu moi lan mjnh buon hay la nhung luc co tam trang ko vui viec dau tien mjnh nghj den la nghe nhung khuc nhac nhu the nay.cang nghe mjnh cang thay tjnh tam cac ban a

  5. A Di Đà Phật. Om mani padme hum. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát – Đạo Làm Con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Leave a Comment