Cùng với tiếng mưa trên những con đường tạo lên bản nhạc thiền tĩnh tâm đầy sâu lắng. Đây là bản nhạc không lời nhẹ nhang giúp chúng ta cảm thây an nhiên tự tại hơn,để có giấc ngủ ngon sâu hơn
………..
Tìm hiểu lợi ích của ngồi thiền:
Tìm hiểu lợi ích của học thiền:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment