Các bạn thân mến! Hẳn các bạn từng nghe đến tạp chí Forbes, tạp chí công bố danh sách gồm những nhân vật nổi tiếng tại phố Wall, nắm giữ trong tay…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment