Theo nhận định của William Romoser, trên sao Hỏa vẫn có các dạng sống tương tự như động vật chân đốt ở Trái Đất. Những sinh vật này sở hữu đặc điểm giải phẫu tương tự như cánh, râu và cơ thể đối xứng phân đoạn.Nhà côn trùng học người Mỹ kiểm tra cẩn thận các bức ảnh được chuyển về từ sao Hỏa, sau đó phân tích cấu trúc nổi bật của các lớp đất lỏng. Nhiều hình ảnh cụ thể là bằng chứng về loài côn trùng có thể bay và di chuyển trên mặt đất.Tuy nhiên, Tạp chí khoa học nổi tiếng Science Alert cho rằng William Romoser có thể bị nhầm lẫn bởi những bức ảnh có đặc điểm giống như côn trùng trên sao Hỏa.Theo Science Alert, các ảo ảnh lan rộng Pareidolia trong vũ trụ nói chung và Sao Hỏa nói riêng là những hình ảnh xuất hiện ngẫu nhiên, giống khuôn mặt người hay động vật. Ví dụ nổi tiếng về Pareidolia là bức ảnh Mặt người trên sao Hỏa, là sự kết hợp giữa ánh sáng, vùng tối và độ phân giải thấp của máy ảnh khi chụp.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment