source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

2 Replies to “Nhạc cách mạng hay nhất về 30/4”

  1. Giải phóng miền Nam nhưng chính miền Nam giải phóng miền Bắc vì khi giải phóng miền Nam miền Bắc mới bừng tính là dân miền Bắc đã bị BỊP từ 1954-1975, vì miên Nam giầu có, mọi lãnh vực đều hơn miền Nam thí dụ lãnh vực ca nhạc nhạc miền Nam hơn hẳn miền Bắc…Tóm lại dân miền Bắc đã bị bịt mắt nhiều chục năm.

Leave a Comment