Ngày xưa đi học mình hay bị sao đỏ bắt lỗi nên lúc ấy ghét sao đỏ khủng khiếp lắm Thế là bây giờ mình quyết tâm ra clip để mình được làm sao…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment