source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

9 Replies to “Nhạc chế: Sức mạnh sao đỏ by katty cute ( gacha life )”

  1. Hai người đứng cạnh you là ai zợ, mà hay quá chả bù choa mị

    Hình như cũng có người lạ ơi thì phải

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *