NHẠC CHÚ ĐẠI BI -TIẾNG PHẠN – TỊNH TÂM AN THẦN DỄ NGỦ
Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ, nghe nhiều rất tốt cho tinh thần.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *