Sau biến cố 1975, phần lớn ca sĩ miền Nam đã di tản ra nước ngoài. Nhưng có 1 số nghệ sĩ vì nhiều lý do vẫn còn ở lại Việt Nam. Tạm bỏ qua các vấn…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment