Thanh Vũ – Published on Mar 12, 2015

Sau biến cố 1975, phần lớn ca sĩ miền Nam đã di tản ra nước ngoài. Nhưng có 1 số nghệ sĩ vì nhiều lý do vẫn còn ở lại Việt Nam.

Băng nhạc “Đường chúng ta đi” đã được ra đời trong bối cảnh như vậy do Kim Cương và Ngọc Chánh thực hiện năm 1976.

SIDE A
01. Tiếng chày trên sóc Bombo (Xuân Hồng) – Thanh Tuyền & Phương Đại
02. Lá đỏ (Hoàng Hiệp) – Thái Châu
03. Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng (Phan Nhân) – Lệ Thu
04. Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu) – Họa Mi & Phương Đại
05. Cùng anh tiến quân trên đường dài (Huy Du) – Thanh Phong
06. Bóng cây K”nia (Phan Huỳnh Điểu) – Họa Mi
07. Quảng Bình quê ta ơi (Hoàng Vân) – Hà Thanh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment