Phố khuya về cho gối chiếc lạnh thêm
Giọt sương cũng lẻ bên thềm trống vắng
Thoảng đâu đó tiếng lòng ai trĩu nặng
Muốn tan vào trong mặn đắng cô đơn.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment