Cuộc sống này đôi khi lắm nhiều bận rộn làm Cho nhiều suy nghĩ cũng có lúc để hư giảng. Nhạc thiền nghe mỗi tối qua đi mọi ưu phiền.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Nhạc hào tấu nghe an lạc thanh tịnh.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *