Hòa tấu đàn tỳ bà hay nhất (Relaxation Music Chinese)
Bài nhạc: Hoa Thiên Cốt
Thể hiện: Phương Y

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

2 Replies to “Nhạc hòa tấu đàn tỳ bà * Hoa Thiên Cốt – Phương Y * Relaxation Music Chinese”

Leave a Comment