Album Photo. Doãn Giang – Vy Hồng. Chụp tại hôn trường TT Văn hóa TT Bằng Lũng. Chợ Đồn – Bắc Kạn 2019.08.31. Trong niềm vui chúc mừng Hạnh phúc, ta lại nhớ về ngày thơ gian khó.. nghe Nhạc Hòa tấu Quê hương.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *