Các hoạt động và cuộc sống của người Tây Nguyên ở Việt Nam.

Activities and lives of Central Highlands people in Vietnam

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

One Reply to “Nhạc Không Lời Cấm Nghe Một Mình | Hòa Tấu Rumba Không Quảng Cáo | Nhạc Vàng Bolero Không Lời”

  1. ?????????
    Cam on NGUOI CAO NGUYEN NHIEU , Nhac HAY LAM , A NGHE KHOG CO CHOANG CA Cai TAI va NHUC Ca CAi DAU and keep it on THANKS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *