source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Nhạc niệm Phật: Cho tâm tĩnh lặng, cho giấc ngủ ngon, thổi bay mọi muộn phiền, lo âu”

  1. nơi cõi tây phương cực lạc có đấng cha lành đức phật a di đà đang dang rộng vòng tay để đón đàng con trở về, hoa sen chính phẩm đang đợi sẵn chỉ còn chờ lòng thành của tất cả chúng sanh.
    nam mô thập phương thường trụ tam bảo
    nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
    nam mô a di đà phật

Leave a Comment