Phật pháp giác ngộ là kênh về Phật pháp với nhiều video về phật pháp I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1. Kinh tiểu sử đức Phật 2. Kinh người áo trắng …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *