Ca khúc Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát do ca sĩ Tú Linh thể hiện

– Nguồn nhạc:
– Video thiết kế bằng hình ảnh và proshow được sự cho phép từ tác giả:

——-Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn ————

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm xin Người phù hộ cho con và tất cả mọi người sẽ luôn mạnh mẽ tỉnh táo để vượt qua mọi sóng gió khó khăn đau đớn trong cuộc đời này. Con xin nguyện nam mô a di đà phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.

Người đời mỗi khi gặp kiếp nạn đều khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu giúp. Trong truyền thuyết cũng có rất nhiều câu chuyện kể về Quan Thế Âm Bồ Tát hóa phép cứu người.

Quan Thế Âm Bồ Tát có ba mươi phép hóa thân, trong đó bố thí thuốc cứu người là một trong số phép hóa thân đó.

Cùng chúng tôi NIệm Danh hiệu Quan Âm Bồ Tát qua video này để được sự che chở của ngài. Vì vậy mà dân chúng đều một lòng kính ngưỡng Thần Phật, cố gắng làm việc tốt theo lời dạy của Ngài.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

☞ NGHE CHÚ ĐẠI BI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT NGỦ NGON :
☞ KINH PHẬT SÁM HỐI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT BẢN MỚI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT QUAN ÂM:
☞ NHẠC THIỀN PHẬT GIÁO:
☞ Kết nối Facebook:
☞ Ghé thăm website vnco:
☞ Ghé thăm Blog:
☞ Triết lý nhà Phật:
☞ Nhạc Thiền:
☞ Nhạc Niệm Phật:
☞ Thích Trí Thoát :

Chúc bạn có những giờ nghe pháp an vui…
● Nếu bạn thấy các nội dung này là hữu dụng cho mình hoặc là những bạn bè của mình những người quan tâm đến Phật Pháp thì hãy nhớ Like và Chia Sẻ về web của các bạn.

☞ Ủng hộ Channel “Đạo Phật Cuộc Sống” bằng cách SUBSCRIBE (Đăng Ký) tại đây đây thực là sự khích lệ lớn đối với nhóm admin khi làm VIDEO & trên con đường tu học, Chia Sẻ Phật Pháp _/|_

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

25 Replies to “Nhạc Niệm Phật Quan Âm Bồ Tát [Bản Mới] – Ngủ Ngon | Giảm Nghiệp | Tăng Phước Đức |Hết Phiền Não ☯27”

 1. Nam mô mẹ quan thế âm bồ tát ? con cầu xin mẹ phù hộ độ trì cho con trai con Tuân kiệt luôm được khoẻ mạnh, bình an và thông minh! con cầu xin mẹ luôn dẫn đường cho con trai con thành một người tốt đời đẹp đạo, sống lương thiện và lòng hướng về phật pháp ! Nam mô mẹ quan thế âm bồ tát đại từ đại bi

 2. Nam mô Quan thế âm bồ tát Con cầu Xin mẹ Quan âm bồ tát phù hộ cho Con nghe Kinh nhiều sẽ tốt và sẽ được nhẹ nghiệp nhẹ bệnh hơn nam mô Quan thế âm bồ tát

 3. Nam mô quan thế âm bồ tát con xin người hãy cứu chữa cho đôi mắt của con nam mô quan thế âm bồ tát

 4. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
  Con thành tâm cầu xin mẹ quan thế âm bồ tát gia hộ độ trì cho bố mẹ của con và mọi người được mạnh khỏe và bình an

 5. Nam mô quan thế âm bồ tát ,cứu khổ cứu nạn cho gđ chúng con được bình an vô sự ,tai qua nạn khỏi mọi nghiêp chướng

 6. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán Thế Âm Bồ Tát nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán Thế Âm Bồ Tát nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán Thế Âm Bồ Tát nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán Thế Âm Bồ Tát nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán Thế Âm Bồ Tát

 7. Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứa nạn quán thế âm bồ tát ??? Nam Mô quan thế âm bồ tát ??? Nam Mô quan thế âm bồ tát ???

 8. 'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

 9. NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  ??????????

 10. Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát con cầu Xin cho chồng của con được tiêu tan bệnh tật tiêu trừ nghiệp chướng oan gia trái chủ được hóa giải cho chồng con sớm được mạnh khỏe và đi đứng lại bình thường con nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát

 11. NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *